بی تفاوت نیستیم، رضایت شما خواسته ماست

شرکت فناوری اطلاعات نوآوران ویرا سپهر

بی تفاوت نیستیم رضایت شما خواسته ماست!!

زمان ارسال: 1396/5/26 15:44

گروه شبکه و VOIP


گروه فناوری اطلاعات ویرا سپهر  با بهره گیری از آخرین فناوری های روز دنیا توانایی مشاوره، طراحی و راه اندازی شبکه های سازمانی را جهت فراهم نمودن بهترین بستر نرم افزاری نیز فراهم مي آورد. دیگر خدمات گروه شبکه و ویپ پیاده سازی مرکز تلفن داخلی و تلفن گویا سیستم های مدیریت و مانیتورینگ، اتصال دفاتر و شعب با مکالمه سریع و رایگان می باشد.

ما آماده ارائه یک راه حل برای راه اندازی انواع شبکه ها می باشیم

گروه شبکه و VOIP

گروه فناوری اطلاعات ویرا سپهر  با بهره گیری از آخرین فناوری های روز دنیا توانایی مشاوره، طراحی و راه اندازی شبکه های سازمانی را جهت فراهم نمودن بهترین بستر نرم افزاری نیز فراهم مي آورد. دیگر خدمات پیاده سازی مرکز تلفن داخلی و تلفن گویا سیستم های مدیریت و مانیتورینگ، اتصال دفاتر و شعب با مکالمه سریع و رایگان می باشد.

اویدو